ប្រភេទទាំងអស់

អំពីបូព៌ា
Shineray Group Co., Ltd

Founded in 1997, East Shineray Group Co., Ltd. (here in after referred to as Shineray Group ) is a large-scale enterprise that is engaged in sectors such as manufacturing, financial service and intelligent travel. After years of development, Shineray Group has now formed a 4+1 integrated industry-financing development platform that involves automobiles, high-end motorcycles, agricultural machinery and universal machinery, smart mobility+ financial leasing. Its 4+1 regional layout covers Chongqing Fuling Manufacturing Base...

 • 1997
  បង្កើតឡើងជាផ្លូវការ
 • 50
  ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ
 • 21
  តម្លៃទិន្នផល
 • 100
  អតិថិជនសហករណ៍
មើល​បន្ថែម​ទៀត

សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន

បន្ទាប់ពីគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ជាមួយឧស្សាហកម្មរួមបញ្ចូលគ្នា ហិរញ្ញវត្ថុ និងអ៊ីនធឺណិត Shineray ត្រូវបានលះបង់ក្នុងការកសាងសហគ្រាសដែលគួរឱ្យទុកចិត្ត និងគោរព។